top of page

Inschrijfformulieren

Klik hier om te downloaden

Inschrijfformulier Senioren

Inschrijfformulier Jeugd

Lid worden?

Je hoeft bij ons niet direct lid te worden om te kijken of je het leuk vind om badminton of dynamictennis te spelen. De eerste 4 keer zijn altijd gratis. Zo kun je de sfeer bij ons proeven en geeft het je de gelegenheid om te kijken of je het leuk vind of niet.

Het inschrijfformulier kun je op de speelavonden verkrijgen of je kunt em zelf hier op deze pagina downloaden.

Ons contributiejaar loopt van 1 september tot en met 30 juni. De basiscontributie bij ons is: 

1 avond sporten in de week per seizoen:

 • 12 jaar en jonger     €94,00

 • 14 jaar en jonger     €104,00

 • 17 jaar en jonger     €114,00

 • 18 jaar en ouder      €132,00
   

Toeslag voor 2e sportavond in de week per seizoen:

 • 16 en 17 jaar     €64,00

 • vanaf 18 jaar     €74,00
   

De vereniging is aangesloten bij de landelijke sportbonden Badminton Nederland en de Dynamictennis Bond Nederland. De toeslagen voor het lidmaatschap van deze sportbonden zijn per seizoen:

 • Badminton Nederland                           €17,40

 • Dynamictennis Bond Nederland           €7,50
   

Toeslagen deelname competities per seizeon:

 • Badminton bondscompetitie               €35,00

 • Badminton jeugdcompetitie                €35,00

 • Badminton Najaarscompetitie             €7,50

 • Badminton Voorjaarscompetitie          €7,50

 • Badminton en dynamictennistoernooien: de helft van het inschrijfgeld per toernooi


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je kind graag badmintonnen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Zij betalen voor kinderen en jongeren (4 t/m 17jaar) de contributie en eventueel de spullen zoals sportkleding.

Veenendaalpas 

Voor leden, ouder dan 17 jaar, met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om de contributie voor het grootste gedeelte via de ‘Veenendaalpas’ te betalen. 

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap voor een nieuw seizoen dient schriftelijk te gebeuren voor 1 augustus van ieder jaar. Een e-mail kan gericht worden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@wsvdragondernoord.nl).

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan alle lopende contributieverplichtingen te zijn voldaan. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

bottom of page