top of page
04467_Veenendaal_PKN._vm.Ger.Kerk_Aller_Erf_1976_Ronde_Erf.jpg

Geschiedenis

Na de bouw van de wijk "Dragonder - Noord" in de jaren 70 van de vorige eeuw, is er door de bewoners uit de buurt een wijkvereniging opgericht. Alle activiteiten van deze wijkvereniging werden gehouden in het Aller Erf. Binnen deze wijkvereniging waren naast een sportafdeling ook andere groepen actief, zoals bijvoorbeeld een knutselgroep en kleutergym. De sportafdeling is op 24 Maart 1983 afgesplitst en verder gegaan als een aparte vereniging onder de naam "Wijksportvereniging Dragonder-Noord".

In de oprichtings statuten is opgenomen dat de vereniging het bevorderen van de beoefening van diverse takken van sport, door in het bijzonder de bewoners van de wijk Dragonder-Noord in Veenendaal, als doel heeft. Verder staat erin dat de vereniging dat doel tracht te bereiken door sportactiviteiten te faciliteren die door de leden gewenst worden alsmede het ontplooien van activiteiten die erop gericht zijn de contacten tussen de leden onderling en de medewijkbewoners te bevorderen.

De sportvereniging was in die tijd dan ook enorm betrokken bij allerlei activiteiten die in de wijk Dragonder Noord werden georganiseerd, zoals een stratenvolleybaltoernooi, een zeskamp in de wijk, het paalzitten in de vijver bij het winkelcentrum, etc. De vereniging had in die tijd zo rond de 150 leden, verdeeld over 3 sporten: zaalvoetbal, badminton en volleybal.  

In het begin van deze eeuw zag de wijksportvereniging een duidelijke terugloop van haar ledenbestand. De zaalvoetbal groep was al opgeven, en de dames volleybal groep werd ook steeds kleiner. De wijk Dragonder Noord is aan het vergrijzen en de individualisering in de samenleving had op dat moment ook binnen onze vereniging haar effect. Door toedoen van onze toenmalige voorzitter Joop van Holten is de sportvereniging in aanraking gekomen met Dynamictennis. Na diverse demonstratie avonden in 2006 is er besloten dat deze sport ook deel uit zou gaan maken van de vereniging. Heel langzaam aan groeide het ledenaantal bij dynamictennis en voorzichtig gingen er zelfs leden meedoen aan landelijke toernooien. In 2011 hebben we toen zelfs zowel het Nederlands kampioenschap dynamictennis enkelspel als dubbelspel georganiseerd, allebei in Sporthal West. Helaas werd in de tussentijd ook de damesvolleybal groep opgeven.


De sporthal Aller Erf was ondertussen aardig gedateerd en toen het Aller Erf werd gerenoveerd had de vereniging de hoop dat er door de Stichting Aller Erf ook geinvesteerd zou gaan worden in het opknappen van de kleedruimtes bij de sportzaal. Dat bleek helaas niet het geval. Toen Sportservice Veenendaal te kennen gaf dat er in Veenendaal Oost een mooie nieuwe sporthal werd gebouwd hebben we, in overleg met de leden, bij hen aangegeven dat we heel graag zouden zien dat onze badminton en dynamictennis activiteiten vanaf september 2014 plaats zouden gaan vinden in deze nieuwe sporthal. De herenvolleyballers wilden gewoon gebruik blijven maken van de sportzaal in het Aller Erf.


We zijn vervolgens in september 2014 begonnen met een totaal ledenaantal van 67.

54 Racketsporters en 13 volleyballers. Door de verhuizing naar Sporthal Oost hadden we natuurlijk wel de verwachting dat de vereniging zou gaan groeien. In het najaar van 2016 konden we dan ook al ons 100ste lid verwelkomen.

Helaas bleef het ledenaantal bij de volleybalgroep zorgelijk (10-12 stuks ) en in september 2018 heeft de groep zelf besloten om te stoppen binnen onze vereniging. Hierdoor kwam het totale ledenaantal, tijdelijk, weer onder 100 te liggen. De racketsportgroep blijft gelukkig wel groeien en per mei 2020 is het ledenaantal alweer verder gestegen naar 120.


Ondertussen timmeren we sinds dat we in Sporthal Oost spelen, ook sportief steeds meer aan de weg. We hebben ondertussen al meerdere teams die mee hebben gedaan in de badminton recreanten najaars- en/of voorjaarscompetitie en een aantal spelers gaan regelmatig naar gezellige recreanten toernooien toe in de nabije omgeving. Het seizoen 2021 – 2022 heeft er zelfs voor het eerst in het bestaan van de vereniging een team meegedaan in de Bondscompetitie van Badminton Nederland. Het team bestond uit Desiré Halekor, Karlijn van Oest, Chiara Lunetta, Twan de Jongste, Luca Lunetta en Laurens Noorda speelden mee in de 7e divisie veer. Uiteindelijk zijn ze op een 3e plaats geeindigd met 6 gewonnen, 2 gelijk en 4 verloren wedstrijden.


In de dynamictennis wereld behoren we ondertussen tot 1 van de betere verenigingen in Nederland. 2 Spelers staan op de ranglijst in de top 10 van Nederland in het enkelspel en daarnaast waren Gert-Jan Enzlin en Roland Halekor in 2018 en 2019 Nederlands kampioen in het dubbelspel.


Ondanks dat we geen trainers voor de senioren hebben gaan we wel sportief steeds hogere ogen gooien. Blijkbaar maken we elkaar onderling steeds beter tijdens de trainingsavonden. We zijn wel van mening dat dit nooit ten koste mag gaan van de gezelligheid binnen de vereniging. Het doel uit onze oprichtings statuten, de contacten tussen de leden te blijven bevorderen, zullen wij dan ook nooit verloochenen. Het leggen en onderhouden van sociale contacten en het hebben van plezier tijdens het sporten vinden wij het allerbelangrijkste.

Wij hebben dan ook in ons huishoudelijk reglement opgenomen dat het niet toegestaan is door leden om elke sportavond met en tegen dezelfde personen te blijven spelen waardoor andere leden buitengesloten worden. Iedereen speelt met iedereen en draait altijd door na afloop van een partijtje tijdens de speelavonden. Dit doordraaien wordt dan ook door alle leden gedaan en gebeurt heel natuurlijk. Dat betekent dat de gevorderde spelers ook partijen spelen met beginnende spelers. De beginnende spelers kunnen zich hierdoor aan de gevorderde spelers optrekken waardoor hun niveau gaat stijgen. Dit is uiteindelijk ook weer positief voor de gevorderde spelers aangezien daarmee het algehele speelniveau van de vereniging groeit. En ook de gevorderde spelers krijgen op onze speelavonden echt wel de gelegenheid om ook onderling een lekker stevige pot te spelen.


Dat leden het naar hun zin hebben bij ons is wel te merken. Het is dan ook niet voor niets dat onze leden niet alleen uit heel Veenendaal maar ook van buiten Veenendaal komen, zoals: Rhenen, Elst, Ochten, Wageningen, Ede, Bennekom, Voorthuizen, en zelfs ook uit Driebergen.


Per 1 maart 2020 zijn we begonnen met een jeugdafdeling binnen onze vereniging. Een slechtere timing konden we niet kiezen middenin de Covid—19 lockdowns in 2020 en 2021. Desondanks is de groep aan het einde van seizoen 2021 – 2022 al gegroeid naar 30 kinderen.

In het seizoen 2022 – 2023 gaan we zelfs beginnen met 2 jeugdteams mee te laten spelen in de jeugdcompetitie van Badminton Nederland.   


We zijn dan ook erg blij dat sinds september 2014 Sporthal Oost in het Ontmoetingshuis onze thuisbasis is. Iedereen die bij ons komt spelen is jaloers op deze prachtige moderne accommodatie.

Ondertussen is het ledenaantal doorgegroeid naar 105 leden. Het ontmoetingshuis staat middenin het hart van Veenendaal Oost en deze wijk wordt de komende jaren alleen maar groter. Er is dan ook genoeg potentie om met onze vereniging door te groeien.

We kunnen dan ook wel zeggen dat wij als wijksportvereniging ondertussen aardig zijn doorgegroeid naar een volwassen sportvereniging.

bottom of page